לינק הקישור בין המוצרים שלכם לשוק שלכם

LINK Logistics Services הוקמה באיסטנבול בשנת 1996 כדי לשרת בתחומי הובלה הימית, היבשתית, האווירית, הרכבת והמכולה. מאז הקמתה, היא אימצה את העיקרון של מתן השירות המהיר והמדויק ביותר על ידי השקעה בטכנולוגיות החדישות ובעובדים המקצועיים. כיום, קישור ממשיכה את שירותיה בצורה המוסמכת ביותר עם תעודת ההרשאה של סוכנות הספינות הניתנת על ידי מזכירות לענייני ים, ותעודות האישור R1, R2, K1 ו- TIO (ארגון לענייני תחבורה) שהונפקו על ידי משרד התחבורה והתשתיות

הערכים הארגוניים שלנו

המשימה שלנו והחזון שלנו