קריירה

הצטרפו לצוות שלנו

אנו שואפים להעסיק אנשים מוסמכיםבעלי השכלה גבוההפתוחים לחידושיםבעלי פוטנציאל לפתח את עצמם ואת עסקיהם ויכולים לעבוד כצוותולפתח אנשים אלה עם תכניות הכשרה מתמשכותמערכות ביצועים יעילות ותגמול בהתאם לחזון למשימה ולערכים הארגוניים שלנו 

שלנו לבקשותכם, שלחו את קורות החיים (CV)שלכם לכתובת info@linklogistics.com.tr

למידע נוסף : 902163470242+