Avrupa Birliği Komisyonu, AB- Türkiye Gümrük İş Birliği İçin Yeni A.TR Dolaşım Belgesi Kurallarını Duyurdu

8 Temmuz 2024 itibariyle Avrupa Birliği Üye Ülkeleri tarafından, Türk yetkili makamlarınca düzenlenen QR kodlu A.TR dolaşım belgeleri, ıslak imzaya gerek olmaksızın kabul edilecek. İhracatta kolaylık sağlayacak bu gelişmenin AB-Türkiye arasındaki ticareti olumlu yönde etkilemesi ön görülmektedir.

Bu yeni anlaşma yalnızca AB üyesi ülkeler arasında geçerli. İsviçre EFTA ülkelerinden olduğu için İsviçre ile aramızdaki ticarette EUR 1 belgesi düzenlenmeye devam edecek.

LINK LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.